You are currently viewing Jak może głosować Polonia?

Jak może głosować Polonia?

  • Post author:

Chcesz wziąć udział w zbliżających się wyborach parlamentarnych w Polsce i referendum? Doradzimy, jak to zrobić.

Reklama

e-Wybory to usługa elektroniczna udostępniana przez Ministra Spraw Zagranicznych, służąca wyborcom do zgłaszania się do spisów wyborców sporządzanych przez konsulów za granicą.

15 września 2023 r. Minister Spraw Zagranicznych ogłosił Rozporządzenie z dnia 14 września 2023 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2023 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1884). Korzystanie z usługi e-Wybory w celu zgłaszania się do spisu wyborców będzie możliwe do 5. dnia przed dniem wyborów, tj. do 10 października 2023 r.

PAMIĘTAJ! Przy rejestracji na wybory musisz podać swoje dokładne i prawidłowe dane:

imię / imiona,
nazwisko,
data urodzenia,
numer PESEL,
typ i dane dot. ważnego dokumentu tożsamości (paszportu lub dowodu osobistego),
adres zamieszkania za granicą,
adres e-mail,
numer telefonu (w tym numer kierunkowy kraju, np.: UK: +44, PL: +48).

Reklama