You are currently viewing Jubileusz polskiej szkoły w Londynie

Jubileusz polskiej szkoły w Londynie

  • Post author:
Udostępnij:

Koncert Pieśni o Polsce w ramach  Polish Heritage Days 2023, który odbędzie się w sobotę 20 maja, w polskiej szkole im. Heleny Modrzejewskiej w Londynie.Uroczystość, która rozpoczyna się o godzinie 10.30,  będzie połączona z jubileuszem 10-lecia szkoły oraz festynem dla polskich i brytyjskich rodzin. Potrwa do godz. 14.00.

Reklama
Adres: Elthorne Park High School, Westlea Road W7 2AH

 Gośćmi specjalnymi uroczystości będą przedstawiciele Ambasady RP, attachatu placówki, Burmistrz Ealingu, delegacja z IPN, POSK oraz przedstawiciele organizacji polinijnych, a wśród nich Świadkowie Historii i Komitetu 70 lat temu…Będzie nam towarzyszyła również TVP Polonia.

Reklama

Udostępnij: