You are currently viewing Konieczna zmiana w stosunkach z Chinami

Konieczna zmiana w stosunkach z Chinami

  • Post author:

Musimy być silniejsi w obronie naszych wartości, ale nie za pomocą wielkiej retoryki, lecz twardego pragmatyzmu – mówił brytyjski premier Rishi Sunak. Zapewnił, że Londyn będzie wspierać Ukrainę, jak długo jak potrzeba, a złota era w stosunkach z Chinami się skończyła.
Sunak w poniedziałek wieczorem wygłosił przemówienie na dorocznym bankiecie wydawanym przez lorda majora gminy City of London, które było zarazem jego pierwszym dużym przemówieniem poświęconym polityce zagranicznej po objęciu przed pięcioma tygodniami urzędu premiera.
Podkreślił, że w czasie, gdy przeciwnicy – Rosja i Chiny – realizują długoterminowe plany. „Oznacza to, że musimy być silniejsi w obronie naszych wartości i otwartości, od której zależy nasz dobrobyt. Oznacza to zapewnienie silniejszej gospodarki w kraju, jako podstawy naszej siły za granicą. I oznacza to stawienie czoła naszym konkurentom, nie za pomocą wielkiej retoryki, ale za pomocą zdecydowanego pragmatyzmu” – mówił Sunak. Zapewnił, że Wielka Brytania będzie wspierać Ukrainę tak długo, jak to konieczne, a w przyszłym roku utrzyma lub nawet zwiększy wartość pomocy dla tego kraju. Wyjaśnił, że broniąc Ukrainy, Wielka Brytania broni także siebie, a reakcja na rosyjską agresję pokazała, że twierdzenia o słabości Zachodu okazały się nieprawdziwe.
Brytyjski premier powiedział, że konieczna jest zmiana podejścia do Chin. „Powiedzmy sobie jasno, tak zwana 'złota era’ się skończyła, a wraz z nią naiwne przekonanie, że handel automatycznie prowadzi do reform społecznych i politycznych. Ale nie powinniśmy polegać na uproszczonej retoryce zimnowojennej. Zdajemy sobie sprawę, że Chiny stanowią systemowe wyzwanie dla naszych wartości i interesów, wyzwanie, które staje się coraz bardziej dotkliwe, gdy Chiny zmierzają w kierunku jeszcze większego autorytaryzmu” – mówił. Zaznaczył jednak, że nie oznacza to, iż można ignorować znaczenie Chin w sprawach globalnych.

Reklama

Nawiązując do słów Henry’ego Kissingera, że w czasach kryzysu utrzymywanie status quo może być najbardziej ryzykowną opcją, Sunak zapewnił, że pod jego przywództwem Wielka Brytania nie będzie nie wybierać status quo. „Będziemy robić rzeczy inaczej. Będziemy ewoluować, zakotwiczeni zawsze w naszej trwałej wierze w wolność, otwartość i rządy prawa i pewni, że w tym momencie wyzwania i konkurencji nasze interesy będą chronione, a nasze wartości zwyciężą” – podsumował.

Reklama