You are currently viewing Pielęgniarki będą kontynuować protesty

Pielęgniarki będą kontynuować protesty

  • Post author:

Protest pielęgniarek będzie kontynuowany w przyszłym miesiącu, aby zwiększyć presję na rząd – ostrzegają przywódcy związkowi. Jeśli do końca stycznia nie nastąpi postęp w negocjacjach, kolejna fala strajków obejmie po raz pierwszy wszystkich uprawnionych członków w Anglii.

Reklama

Związek RCN powiedział, że pielęgniarki powinny otrzymać w tym roku podwyżkę płac o 5% powyżej inflacji, co  równałoby się 19% wzrostowi. Rząd twierdzi, że żądania są nieosiągalne, a o podwyżkach płac decydowały niezależne organy kontroli płac.

Rzecznik Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej powiedział: „W pełni zaakceptowaliśmy zalecenia niezależnego organu NHS ds. Przeglądu wynagrodzeń i daliśmy ponad milionowi pracowników NHS podwyżkę płac o co najmniej 1 400 funtów w tym roku. Jest to dodatek do 3-procentowego wzrostu płac w zeszłym roku, kiedy płace w sektorze publicznym zostały zamrożone i szerszego wsparcia rządowego w zakresie kosztów utrzymania.

W piątek premier Sunak powiedział, że ma nadzieję „znaleźć wyjście” z impasem ze związkami zawodowymi, aby zapobiec dalszym akcjom protestacyjnym.

Rząd chce wprowadzić  przepisy, które nałożyłyby prawny obowiązek minimalnego poziomu usług w dniach strajku dla pracowników służby zdrowia, edukacji, transportu i kilku innych sektorów.

Reklama