You are currently viewing Pierwszy strajk pielęgniarek w historii!

Pierwszy strajk pielęgniarek w historii!

  • Post author:

Kolejna grupa zawodowa domaga się podwyżek! Pielęgniarki w Zjednoczonym Królestwie zapowiadają ogólnonarodowe dwudniowe protesty, po tym jak ministerstwo odrzuciło prośby o negocjacje płacowe.

Reklama

Królewskie Kolegium Pielęgniarstwa (RCN) przekazało, że jego członkowie zdecydowali się ogłosić akcję protestacyjną w dniach 15 i 20 grudnia. Jest to pierwszy strajk RCN w 106-letniej historii stowarzyszenia. Bezprecedensowy protest będzie poważnie zakłócać opiekę i jest prawdopodobnie pierwszym w serii strajków pracowników NHS, w tym młodszych lekarzy i pracowników pogotowia.

– Ministrowie mieli ponad dwa tygodnie odkąd potwierdziliśmy, że nasi członkowie czuli taką niesprawiedliwość, i że będą strajkować po raz pierwszy – powiedziała sekretarz generalna RCN, Pat Cullen. – Moja oferta formalnych negocjacji została odrzucona i zamiast tego ministrowie wybrali akcję strajkową – dodała.

W ponad 40% szpitali w Anglii, pielęgniarki zajmujące się zdrowiem psychicznym i usługami społecznymi nie będą uprawnione do strajku, ponieważ frekwencja była zbyt niska w tych głosowaniach przeprowadzonych w ramach przygotowań do ogłoszenia protestów. Związek nie uznaje danych przedstawionych przez sekretarza zdrowia sugerujących, że żądania płacowe od RCN oznaczają podwyżkę płac rzędu 19,2%, co kosztowałoby budżet 10 mld funtów rocznie.

Reklama