You are currently viewing Pogrzeb księdza Kukli w środę w Tarnowie

Pogrzeb księdza Kukli w środę w Tarnowie

  • Post author:

Zmarł śp. ks. prałat Tadeusz Kukla – emerytowany rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, rezydent w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie. Przez 28 lat był proboszczem Polska parafia pw. Św. Wojciecha na Kensington & Chelsea w Londynie, wtedy jeszcze funkcjonującej jako duszpasterstwo akademickie. Na uroczystościach pogrzebowych parafię będzie reprezentował ks. Bartosz Rajewski.

Reklama

Msza święta w kaplicy Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie w środę (13 września) o godz. 17.00. Wprowadzenie ciała śp. Księdza Tadeusza do kościoła parafialnego w Łukowej w czwartek (14 września) o godz. 11.30. Msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym w Łukowej w czwartek (14 września) o godz. 13.00, po której ciało śp. Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

Ks. prałat mgr lic. Tadeusz Kukla urodził się 22 lutego 1940 roku w Łukowej, jako syn Franciszka i Marii z domu Barwacz. Egzamin dojrzałości złożył w 1958 roku w Tarnowie. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 28 czerwca 1964 roku, w Tarnowie.
Jako wikariusz pracował w parafiach: Muszyna – św. Józefa Oblubieńca NMP (1964 – 1966) i Nowy Sącz – św. Małgorzaty (1966).
W 1966 roku podjął studia specjalistyczne najpierw w Paryżu, a następnie w Monachium i Münster. Równocześnie angażował się w posługę duszpasterską wśród Polonii we Francji i w Republice Federalnej Niemiec. W 1974 roku rozpoczął pracę duszpasterską w Wielkiej Brytanii – przez wiele lat był duszpasterzem akademickim w Londynie, a w latach 2002 – 2010 sprawował urząd rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Po powrocie do Polski w 2022 roku, zamieszkał w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie.
W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską został w 1986 roku obdarzony godnością Kapelana Jego Świątobliwości, a w 2004 roku godnością Prałata Honorowego Jego Świątobliwości.
W 2012 roku otrzymał od Prezydenta RP Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.
Zmarł 8 września 2023 roku.

Dzień i godziny Mszy świętej w intencji śp. ks. Tadeusza Kukli zostaną wkrótce ogłoszone.

Reklama