You are currently viewing Ponowne referendum w sprawie Brexitu?

Ponowne referendum w sprawie Brexitu?

  • Post author:
Udostępnij:

Prawie 2/3 Brytyjczyków chce ponownego referendum, które mogłoby zadecydować o powrocie Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. To wynik noworocznego sondażu w tej sprawie. Z końcem stycznia miną dwa lata o wdrożenia pełnego brexitu.

Reklama

Sondaż ustalił także, że zaledwie ¼ Brytyjczyków jest zdecydowanie przeciwko powrocie Wielkiej Brytanii na łono Unii Europejskiej. Maleje też liczba niezdecydowanych. Zdaniem ankietowanych, brexit wpłynął negatywnie na gospodarkę, obniżył międzynarodową reputację Wielkiej Brytanii, a odzyskanie pełnej kontroli nad granicami nie przyniosło oczekiwanych skutków. Dotkliwe są także niedobory w napływowej sile roboczej – szczególnie niewykwalifikowanych pracowników, na których w dużej mierze opierało się wiele dziedzin brytyjskiej gospodarki.

Wszystko to wpływa na liczbę ludzi, którzy pragnęliby kolejnego referendum. Zwiększyła się ona w ciągu ostatniego roku o 10 proc. 31 stycznia 2020 roku zakończył się roczny okres przejściowy, w którym Wielka Brytania nadal pozostawała we wspólnym europejskim rynku. Ostatnie dwa lata to okres, w którym Brytyjczycy mogli oszacować wymierne koszty brexitu.

Analiza zaburzona była przez pandemię, ale obraz, jaki wyłonił się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, daje Brytyjczykom do myślenia. Jeśli dodać do tego kryzys energetyczny wywołany przez wojnę w Ukrainie i fale strajków, jakie od miesięcy utrudniają życie Brytyjczykom, brexit powraca na ogólnonarodowe forum jako czynnik wpływający na standard życia.
Odwracając się plecami do Europy, Wielka Brytania miała otworzyć się na świat. Obietnice przyszłych umów handlowych, jak zawierane miały być po brexicie, wpłynęły na głosy oddane w referendum.

Tymczasem umowy, jakie zawarto z Japonią, Australią i Nową Zelandią pozostawiają – zdaniem analityków – wiele do życzenia. Handel z największym dotychczasowym partnerem – Unią Europejską – zmniejszył się przynajmniej o 20 proc., a rząd, uginając się pod presją brytyjskiego biznesu, zapowiedział wydanie 45 tys. wiz pracowniczych niewykwalifikowanym imigrantom, którzy zechcieliby na Wyspach pracować, negując jednoocznie obietnicę kontrolowania liczby ludzi, którzy napływają do Wielkiej Brytanii w poszukiwaniu zatrudnienia.

Jak zaznaczają komentatorzy, ponowne unijne referendum jest jednak  odległą perspektywą.

Reklama

Udostępnij: