You are currently viewing Przybyło ponad 600 tysięcy mieszkańców

Przybyło ponad 600 tysięcy mieszkańców

  • Post author:
Udostępnij:

To rekord! W 2022 roku do Wielkiej Brytanii przyjechało w celu długoterminowego pobytu 1,163 mln osób, a wyjechało z niej 557 tys. Oznacza to, że saldo migracji osiągnęło rekordowy poziom 606 tys. – podał w czwartek brytyjski urząd statystyczny ONS.

Reklama

Ze statystyk ONS wynika, że migrację w zdecydowanej większości napędzają obywatele krajów, które nie należą do Unii Europejskiej. W ubiegłym roku do Wielkiej Brytanii przeprowadziło się 88 tys. obywateli Zjednoczonego Królestwa, 151 tys. osób z paszportem jednego z krajów UE i aż 925 tys. obywateli państw trzecich.

Najczęstszym powodem długoterminowych przyjazdów obywateli państw trzecich są studia. W 2022 roku wydano im 361 tys. wiz studenckich, z czego 276 tys. studentom, a 85 tys. członkom ich rodzin pozostającym na ich utrzymaniu (od stycznia 2024 r. nie będzie już takiej możliwości). W związku z podjęciem pracy przyjechało natomiast 235 tys. osób, z czego 127 tys. to sami pracownicy, a 108 tys. członkowie ich rodzin. Kolejne 172 tys. przyjechały w ramach ścieżek humanitarnych, głównie dla mieszkańców Ukrainy i Hongkongu, zaś 76 tys. to osoby ubiegające się o azyl.
ONS zwraca uwagę, że na rekordowe saldo migracji w istotnym stopniu wpłynęły wydarzenia na świecie o bezprecedensowym charakterze, które spowodowały przyjazd 114 tys. uchodźców z Ukrainy i 52 tys. uprawnionych do przesiedlenia się mieszkańców Hongkongu.

Brytyjski urząd statystyczny zwraca też uwagę, że pomimo rekordu, tempo przyrostu liczby migrantów w ostatnich kwartałach spowalnia. Dotychczas podawano, że najwyższe saldo migracji od końca II wojny światowej miało miejsce w ciągu 12 miesięcy do czerwca 2022 r. włącznie – 504 tys. – ale po zmianie metodologii, tak by uwzględniać też ubiegających się o azyl, i skorygowaniu danych, okazało się, że we wspomnianym okresie również wynosiło ono 606 tys.

Reklama

 


Udostępnij: