You are currently viewing W weekend Dzień Edukacji Polonijnej

W weekend Dzień Edukacji Polonijnej

  • Post author:

Na IV Międzynarodowym Dniu Edukacji Polonijnej, podejmowane będą tematy związane z edukacją i warsztatem pracy nauczyciela polonijnego. Wydarzeniu, od 14 do 15 stycznia 2023 r., towarzyszą konkursy, wystawy, reportaże. Dzień organizowany jest przez Polską Akademię Nauk Społecznych i Humanistycznych w Londynie (PASSH) oraz Fundację Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych.

Reklama

Szczegóły:

1 Od 14 stycznia 2023 r. – kanał PASSH na YouTube:
– wypowiedzi uczniów, dyrektorów i nauczycieli szkół polonijnych z całego świata w ramach wymiany dobrych praktyk i doświadczeń
– reportaże „Osobowość Polonijna Roku” 14 stycznia 2023 r. – Google Meet:
16.30-17.00 Nieodpłatna rejestracja uczestników za pośrednictwem Google Meet
17.00-17.10 Uroczyste otwarcie IV Międzynarodowego Dnia Edukacji Polonijnej – dr Aleksandra Jędryszek-Geisler, Rektor Polish Academy of Social Sciences and Humanities
17.10-17.30 Gość specjalny:
Prof. Katarzyna Kłosińska – Przewodnicząca Rady Języka Polskiego
17.30-18.00 Goście honorowi:
Justyna Kralisz, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Marianna Łacek, Prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Australii
Ewa Maria Koch, Prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce
Ewa Hawryło, Prezes Educational and Cultural Centre w Wielkiej Brytanii
18.00-18.30 Gość specjalny:
Maria Stachurska – autorka książki „Położna. O mojej cioci Stanisławie Leszczyńskiej”
18.30-18.40 Prezentacja wypowiedzi rodziców, uczniów, dyrektorów i nauczycieli szkół polonijnych z całego świata w ramach wymiany dobrych praktyk i doświadczeń
18.40-18.50 Występ Ambasadora IV Międzynarodowego Dnia Edukacji Polonijnej – „T-Raperzy znad Wisły”
18.50-19.50 Ogłoszenie wyników Międzynarodowego Konkursu na Ucznia Roku 2022 „Ja i moja klasa” – wystąpienia laureatów
19.50-20.00 Występ Ambasadora IV Międzynarodowego Dnia Edukacji Polonijnej – „Muniek i Przyjaciele”
1 UWAGA: Program uwzględnia strefę czasową UTC+00:00 – Dublin, Edynburg, Lizbona, Londyn
Strona | 2
20.00-20.40 Ogłoszenie wyników Międzynarodowego Konkursu na Polonijnego Artystę Roku „Kreatorzy uczuć i wyobraźni” – wystąpienia laureatów
20.40-20.50 Prezentacja fragmentów reportaży „Polonijna Osobowość Roku”
20.50–21.00 Zakończenie 15 stycznia 2023 r. – Google Meet
(Wykłady będą odbywać się w czasie rzeczywistym, z możliwością odtworzenia wszystkich za pośrednictwem kanału PASSH na YouTube)
12.30-13.00 Rejestracja za pośrednictwem Google Meet
13.00-13.05 Przywitanie uczestników IV MDEP – dr Aleksandra Jędryszek-Geisler, Rektor PASSH
13.05-13.30 Projekt „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” – dr Aleksandra Jędryszek-Geisler, koordynator projektu 13.30-13.40 Najnowsze publikacje Wydawnictwa PASSH oraz Czasopisma Archive of Social Sciences and Humanities – dr Marcin Jurczyk, redaktor naczelny Wydawnictwa PASSH
Pierwsza sesja wykładowa Lp. Godzina Prelegent Temat Afiliacja
1.
13.40-14.10
prof. dr hab. Aneta Lewińska Językowa kreacja świata w pracach dzieci z polskim zapleczem kulturowym mieszkających poza Polską
Zakład Polonistyki Stosowanej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego
2.
14.10-14.30
dr Agnieszka Kania Tożsamość kulturowa młodych Polaków w Polsce i za granicą w kontekście wyborów lekturowych nauczycieli Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
3.
14.30-14.50 dr hab. Paweł Tański, prof. UMK Język poetycki Bogumiła Andrzejewskiego Katedra Historii Literatury Polskiej i Tradycji Kulturowej Instytutu Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 14.50-15.00 Panel dyskusyjny
Strona | 3
Druga sesja wykładowa Lp. Godzina Prelegent Temat Afiliacja
4.
15.00-15.30
prof. Ewa Haman
dr hab. Zofia Wodniecka-Chlipalska, prof. UJ Pochwała różnorodności. Pozytywne spojrzenie na problemy rozwoju wielojęzycznego Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
Zakład Psychologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego
5.
15.30-15.50
dr Monika Popow Kim jesteśmy? Kim się stajemy? Praca z uczniami z doświadczeniem migracji w szkole
Pomorska Szkoła Wyższa
6.
15.50-16.10
dr Marcin Jurczyk Stres w środowisku szkolnym uczniów
Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego
Instytut Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych w Londynie
7.
16.10-16.30 Magdalena Elísabet Andrésdóttir System edukacyjny w Islandii, promocja uczniów Departament Edukacji i Młodzieży Miasta Reykjavik
8.
16.30-16.50
dr Aleksandra Jędryszek-Geisler
Cyberprzemoc Zakład Psychologii Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie
Instytut Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych w Londynie 16.50-17.00 Panel dyskusyjny
Strona | 4
Trzecia sesja wykładowa Lp. Godzina Prelegent Temat Afiliacja
10.
17.00-17.20
dr hab. Szymon Zmorzyński Dziecięce zespoły genetyczne (spotykane?) w pracy nauczyciela Zakład Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
11.
17.20-17.40
dr Wojciech Styk Psychospołeczne problemy dzieci o nadmiernej masie ciała Zakład Psychologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
12.
17.40-18.00
dr Patrycjusz Matwiejczuk Rola nauczyciela w kształtowaniu postaw wobec zdrowia uczniów Zakład Psychologii Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie 18.00-18.10 Panel dyskusyjny
18.10–18.50 Ogłoszenie wyników Konkursu Cztery Pory Roku – inspirujące lekcje; wystąpienia laureatów
18.50-19.00 Zakończenie konferencji
Od 20 stycznia 2023 r. – dostęp do nagrania IV Międzynarodowego Dnia Edukacji Polonijnej dla zarejestrowanych na dzień 15.01.2023 r. uczestników (kanał PASSH na YouTube).

Reklama