You are currently viewing Zjednoczenie Polskie ma nowego prezesa

Zjednoczenie Polskie ma nowego prezesa

  • Post author:
Udostępnij:

Walne Zebranie Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii odbyło się 21 lutego  na platformie Zoom. Wolą delegatów, do grona powierników dołączyli: założycielka Polish Klan Association, Malwina Kukaj, oraz wiceprezes Poland Street, Mariola Świetlicka. Delegaci jednogłośnie przyjęli kandydaturę Alicji Donimirskiej na stanowisko prezesa Zjednoczenia.

Reklama

24 lutego odbyło się pierwsze zebranie Powierników w nowym składzie. Dotychczasowy prezes, Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz, został wybrany na stanowisko wiceprezesa. Głównym tematem zebrania były plany Zjednoczenia Polskiego, zarówno na najbliższy rok, jak i dalszą przyszłość. Głównymi wyzwaniami stojącymi przed nowym zarządem są ograniczone fundusze oraz zmiany zachodzące w brytyjskiej Polonii i wśród organizacji członkowskich. Powiernicy na pierwszym spotkaniu przyjęli również oświadczenie solidarności z Ukrainą w rocznicę rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na ten kraj, wyrażając wsparcie dla Ukrainy i Narodu Ukraińskiego. Obydwaj byli prezesi Tadeusz Stenzel oraz Włodek Mier-Jędrzejowicz zadeklarowali wsparcie działań nowej prezes.

Alicja Donimirska przyjechała do Wielkiej Brytanii w 2007 i od tego czasu jest związana z Polską YMCA w Wielkiej Brytanii; w Zespole Mazury i Polskiej YMCA najpierw jako wolontariusz, następnie jako Dyrektor Programowy, a od 2018 kierując całą organizacją. Polska YMCA zrzesza młodzież polską na Wyspach poprzez organizowane od ponad siedemdziesięciu lat obozy sportowe, oraz posiadający stu dwudziestu członków Zespół Mazury. Ponadto Polska YMCA organizuje wydarzenia polonijne w swojej siedzibie oraz przy współpracy z innymi organizacjami polskimi w Anglii. Współzałożycielka i prezes De Reszke Association, stowarzyszenia mającego na celu pielęgnowanie pamięci o śpiewakach operowych Janie i Edwardzie Reszke.

Źródło: Komunikat Prasowy Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii

Reklama

Udostępnij: