You are currently viewing Trudniej będzie polskim firmom transportowym

Trudniej będzie polskim firmom transportowym

  • Post author:

Utrudnienia dla polskich firm transportowych.  Nowe regulacje w UK utrudnią im dostęp do brytyjskiego rynku i funkcjonowanie w Wielkiej Brytanii.

Reklama

Rząd brytyjski ugiął się pod naporem żądań brytyjskich przewoźników i zaostrzył reguły dostępu do swojego rynku dla unijnych firm transportu drogowego. Trzy główne zmiany wejdą w życie już 24 grudnia.

1. Zakaz wykonywania przez przewoźników z UE jednej operacji przewozu kabotażowego po wjeździe na pusto do UK. – Zmiana ta wydaje się mieć charakter formalny, gdyż zapisy dotyczące kabotażu w UK są jasne: możliwe są 2 operacje kabotażowe w UK po uprzednim dostarczeniu ładunku w ruchu międzynarodowym. Niemniej jednak zapis o jednej operacji po wjeździe na pusto cały czas istniał w brytyjskich przepisach krajowych. I ten właśnie zapis zostanie usunięty już za kilka dni – komentuje Artur Kalisiak, koordynator ds. Projektów Strategicznych TLP. Przewoźnikom z UE nadal pozostaje możliwość wykonywania dwóch kabotaży na terenie UK w ciągu 7 dni, po dostarczeniu ładunku w ruchu międzynarodowym.

2. Zakaz wykonywania operacji transportu kombinowanego (intermodalnego) na terenie UK przez przewoźników z UE. – Przepis ten zostaje usunięty z krajowych regulacji brytyjskich i dotyczy sytuacji, w której towar jest transportowany tym samym pojazdem lub jednostką ładunkową (kontener, naczepa, przyczepa itp.) przy użyciu dwóch lub więcej rodzajów transportu (drogowy, morski, kolejowy). Oznacza to, że przewoźnicy z UE mogą wykonywać przewozy do/z UK w całości tym samym pojazdem lub zespołem pojazdów. Niedozwolone natomiast będzie odbieranie/dostarczanie pojazdami ciężarowymi naczep/przyczep do/z portów lub terminali kolejowych poruszając się wyłącznie na terenie UK – wyjaśnia Kalisiak.

3. Wykonywanie przewozów między UK a krajami trzecimi jedynie na podstawie zezwolenia EKMT. – W przypadku wykonywania przewozów między Wielką Brytanią a krajami trzecimi (spoza UE) władze brytyjskie będą wymagały okazania zezwolenia EKMT. Licencja wspólnotowa nie będzie już wystarczająca. Dotyczy to również przewozów z UK do Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, i vice versa. Przypominamy w tym miejscu, że jednym z warunków wykonywania przewozów drogowych na podstawie zezwolenia EKMT jest obowiązek używania tego samego pojazdu/zespołu pojazdów na całej trasie przewozu, od momentu załadunku, do momentu rozładunku towaru – opisuje koordynator TLP.

Kalisiak dodaje, że władze brytyjskie tłumaczą powyższe zmiany brakiem przepisów i uzgodnień pozwalających na wykonywanie podobnych operacji przewoźnikom brytyjskim na terenie UE.

Reklama