Reklama

Reklama w Gońcu – aktualne oferty i promocje

Marketing i Reklama (Advertising) tel. 0207 0997 107,
e-mail: marketing@goniec.com

Sylwia Bohatyrewicz – tel. 079 7499 0011,
e-mail: sylwia@goniec.com

Bożena Szul – e-mail: bozena.szul@goniec.com

Ewa Sułkowska-Leśniara – e-mail: commercial.manager@1mmmedia.co.uk