You are currently viewing Inicjatywa Trójmorza zyskuje na znaczeniu

Inicjatywa Trójmorza zyskuje na znaczeniu

  • Post author:

‎Ambasada Łotwy w Londynie oraz Ambasada RP w Londynie organizują ‎‎seminarium poświęcone Funduszowi Inwestycyjnemu Inicjatywy Trójmorza (3SIIF) ‎‎w czwartek 12 maja 2022 r. w Guildhall. Podczas panelu dyskusyjnego wydarzenia oraz wystąpień przedstawicieli Wielkiej Brytanii, Polski, Łotwy i innych krajów Inicjatywy Trójmorza, będzie można dowiedzieć się sporo o licznych możliwościach wzmocnienia łączności i bezpieczeństwa infrastruktury oraz sektorów cyfrowych i energetycznych osi Północ-Południe. ‎

Reklama

‎Podczas seminarium odbędzie się prezentacja case study przez Amber Infrastructure Group, prezentująca różne projekty Funduszu Inwestycyjnego, zarówno w fazie rozwoju, jak i‎‎ ‎‎planowania. Podczas wydarzenia wystąpią Prezes Zarządu BGK, Polski Bank Rozwoju oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej 3SIIF Beata Daszyńska-Muzyczka oraz Szef Kancelarii Prezydenta Łotwy Andris Teikmanis. ‎

‎Ambasador RP w Wielkiej Brytanii Piotr Wilczek powiedział: „Inicjatywa Trójmorza w ostatnich latach i miesiącach bardzo zyskała na znaczeniu. Biorąc pod uwagę tragiczne wydarzenia rozgrywające się tuż przy granicach Unii Europejskiej, jesteśmy przekonani, że wzmocnienie bezpieczeństwa i łączności między 12 krajami osi Północ-Południe ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa całej Europy.‎

‎Ambasador Łotwy w Wielkiej Brytanii Ivita Burmistre powiedziała: „‎‎W obecnych okolicznościach geopolitycznych znaczenie zścisłęj współpracy energetycznej, transportowej i cyfrowej między krajami Inicjatywy Trójmorza tylko wzrosło. Chcemy zaangażować  kraje partnerskie, takie jak Wielka Brytania, w wysiłki na rzecz wprowadzenia nowej infrastruktury łączności. Mam nadzieję, że dyskusja o Funduszu Inwestycyjnym Inicjatywy Trójmorza i jego projektach pokaże możliwości biznesowe dostępne w regionie”.‎

‎Inicjatywa Trójmorza (3SI)‎‎ to inspirowana politycznie, komercyjna platforma służąca poprawie wspólpracy między dwunastoma państwami członkowskimi UE położonymi między Morzem Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym: Estonią, Łotwą, Litwą, Polską, Czechami, Słowacją, Węgrami, Słowenią, Austrią, Chorwacją, Rumunią i Bułgarią. Inicjatywę wspierają jej partnerzy: USA, Niemcy i Komisja Europejska. Celem naszych działań jest zwiększenie łączności zarówno pod względem fizycznym, drogowym i kolejowym, jak i połączeń cyfrowych i telekomunikacyjnych. Jednym z kluczowych obszarów jest również zwiększona łączność energetyczna Północ-Południe, co zwiększa bezpieczeństwo energetyczne. Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza S.A. SICAV-RAIF (3SIIF) powstaje w celu uzupełnienia obecnych instrumentów finansowych, uwidocznienia projektów infrastrukturalnych w krajach Inicjatywy Trójmorza oraz zwiększenia spójności zgodnie ze strategiami zielonej przyszłości.

Reklama