You are currently viewing Gdzie emigrują Polacy?

Gdzie emigrują Polacy?

  • Post author:
Udostępnij:

W ubiegłym roku, po raz pierwszy od prawie 10 lat, głównym kierunkiem emigracji Polaków nie była Wielka Brytania. Wyprzedziły ją Niemcy. Raport oparto na ponad 41 tys. zleceń przeprowadzkowych opublikowanych w serwisie Clicktrans.pl w latach 2011-2021.

Reklama

Według raportu w 2021 r. 71 proc. zleceń stanowiły przeprowadzki do Polski, reszta – 29 proc. z Polski. Po raz pierwszy od 2014 roku spadł udział przeprowadzek do Polski, a wzrósł udział wyprowadzek za granicę. W porównaniu z 2020 udział powrotów do kraju spadł o 6 pkt proc.

Po raz pierwszy od niemal 10 lat głównym kierunkiem przeprowadzek Polaków nie była Wielka Brytania, tylko Niemcy. Na wyjazd do tego kraju decydował się w ub.r. co piąty Polak wyprowadzający się z Polski. Odsetek wyjeżdżających do Wielkiej Brytanii spadł z ponad 23 proc. w 2020 do 15 proc. w 2021. W ub.r. spadł też udział powrotów z Wysp do Polski (z 48 do 42 proc.) i wzrósł odsetek powrotów z Niemiec (z 18 do 23 proc.) i Holandii (z 10 do 12 proc.). W raporcie podkreślono, że zmniejszenie się skali powrotów z Wielkiej Brytanii jest stałą tendencją od 2018 roku. Do roku 2019 powroty z Wielkiej Brytanii stanowiły zazwyczaj ponad 50 proc. udziału w zleceniach przeprowadzek z zagranicy do Polski.
Jak skomentował Michał Brzeziński z Clicktrans, spadek zainteresowania przeprowadzkami do Wielkiej Brytanii i powrotami z tego kraju do Polski może być konsekwencją Brexitu. “Polacy chętniej wybierają kraje należące do Unii Europejskiej, np. Niemcy jako cel przeprowadzki, a ci, którzy już osiedli w Wielkiej Brytanii, niekoniecznie planują powroty” – wskazał. W prawie każdym z popularnych kierunków liczba przeprowadzek do Polski przeważała nad wyprowadzkami z naszego kraju. Jedynym wyjątkiem jest Hiszpania, gdzie przeważa liczba wyprowadzek.

Jeśli chodzi o przeprowadzki krajowe, w ub.r. najchętniej wyprowadzano się z województwa mazowieckiego (25 proc.). Udział wyprowadzek z tego województwa spadł w stosunku do 2020 r. o 4 pkt proc. Mazowsze było też w 2021 na czele województw, do których Polacy najchętniej się przeprowadzali (24 proc.). Na drugim miejscu znalazło się województwo pomorskie z wynikiem 12 proc.

W raporcie zaobserwowano też wzrost zainteresowania wyprowadzkami z miast, co – jak oceniono – może być związane z trwającą pandemią i upowszechnieniem modelu pracy zdalnej z dowolnego miejsca.

Reklama

Udostępnij: