Koordynator Akademii Kobiety Polish Psychologists’ Association

  • Post author:
Udostępnij:

Ogólny opis stanowiska: Koordynator Projektu Akademii Kobiety odpowiedzialny jest za regularne raportowanie swoich działań przed Dyrektorem ds. Rozwoju. Wykonywanie funkcji Koordynatora Projektu Akademia Kobiety oraz pełnienie funkcji nadzorczej nad Wolontariuszami Projektu Akademia Kobiety. Zakres obowiązków: Zarządzające: 1. Opracowanie planu dydaktyczno-merytorycznego Projektu Akademia Kobiety 2. Opracowanie planu rozwojowego Akademii Kobiety. 3. Opracowanie i przedstawienie biznesplanu projektu Akademii Kobiety. 4. Ścisły kontakt i współpraca z Zarządem i Radą PPA. 5. Koordynowanie pracy wolontariuszy należących do Projektu Akademia Kobiety, rozumiane jako planowanie, realizacja i ewaluacja wszystkich podejmowanych działań. 6. Organizowanie i prowadzenie spotkań z wolontariuszami biorącymi udział w projekcie. 7. Aktywne poszukiwanie wolontariuszy do projektu. 8. Udzielanie merytorycznego wsparcia wolontariuszom. 9. Konsultowanie podejmowanych aktywności z Dyrektorem ds. Rozwoju. 10. Przygotowywanie oraz wysyłanie szczegółowych planów wszystkich przedsięwzięć do Zarządu i Rady PPA w celu ich zatwierdzenia, przed podjęciem jakichkolwiek działań. 11. Przygotowywanie wniosków o wsparcie finansowe Projektu Akademia Kobiety, skierowanych zarówno do Rady i Zarządu PPA jak i do organizacji zewnętrznych. Prelekcyjne: 1. Stworzenie programu edukacyjnego wraz z wolontariuszami Akademii Kobiety z wyprzedzeniem na minimum 6 miesięcy. Szczegółowy i staranny dobór planowanej tematyki poruszanej w trakcie spotkań Akademii Kobiety. 2. Staranne opracowanie tematyki uwzględniając korzyści edukacyjne dla uczestniczek Projektu Akademia Kobiety. 3. Przygotowanie i prezentacja tematów z obszaru nauk społecznych i medycznych, zgodnych z wykształceniem Asystenta Koordynatora Projektu Akademia Kobiety na spotkaniach Akademii Kobiet. Przygotowanie ciekawej i kreatywnej prezentacji multimedialnej, materiałów edukacyjnych, ćwiczeń angażujących grupę do aktywizacji umysłowej. 4. Doradzanie merytoryczne Wolontariuszom Projektu Akademia Kobiety w celu stałego podnoszenia jakości oferowanych przez nich prelekcji. 5. Stała komunikacja z Asystentem Koordynatora Projektu Akademia Kobiety w celu opracowania najlepszej strategii przekazu informacji uczestniczkom Akademii Kobiety. Promocyjne: 1. Aktywna promocja Projektu Akademii Kobiety na spotkaniach i eventach branżowych. 2. Pisanie artykułów promujących Akademię Kobiety. 3. Opracowywanie ulotek i materiałów promujących działania Akademii Kobiety. Edukacyjne, treningowe i superwizyjne: 1. Czynny rozwój edukacyjny poprzez uczestniczenie w treningach i szkoleniach gwarantujących rozwój zawodowy z korzyścią dla rozwoju Projektu Akademii Kobiety: szkolenia i treningi z zakresu nauk społecznych i medycznych oraz pokrewnych. 2. Czynne podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestniczenie w studiach podnoszących kwalifikacje zawodowe z zakresu nauk społecznych (psychologia, pedagogika, socjologia, seksuologia, psychoterapia) i medycznych. 3. Uczestniczenie w superwizjach organizowanych przez Koordynatora Projektu Akademia Kobiety. 4. Czynne poszukiwanie i uczestniczenie w eventach organizowanych dla kobiet w Wielkiej Brytanii w celu wymiany doświadczeń oraz promocji Projektu Akademia Kobiety. Administracyjne: 1. Stały elektroniczny kontakt z całym zespołem Projektu Akademia Kobiety. Kwalifikacje: Zasadnicze: Wykształcenie magisterskie z dziedziny Nauk Społecznych (psychologia, socjologia, pedagogika) lub Nauk Medycznych. Pożądane: Ukończone studia podyplomowe z nauk seksuologicznych lub pokrewnych (kliniczna/sądowa) Ukończone studia z psychoterapii. Posiadanie akredytacji lub być w trakcie UKCP/BACP/BPS/HCPC/COSRT Doświadczenie: Zasadnicze: Minimum 1 rok doświadczenia w koordynowaniu przy projektach promujących zdrowie psychiczne/psychologiczne lub pokrewne. Minimum 1 rok doświadczenia w zarządzaniu ludźmi, np. praca na stanowisku Koordynator lub Team Leader. Prowadzenie prelekcji do szerszego grona odbiorców. Pożądane: Samodzielne opracowanie i realizacja projektu zajmującego się promocją zdrowia psychicznego/psychologicznego/seksualnego. Mile widziane doświadczenie w zarządzaniu projektami (np. Project Management). Umiejętności/wiedza: Doświadczenie w przygotowywaniu raportów, prezentacji, tekstów w programach Microsoft Office. Dobra znajomość pakietów Microsoft Office, m.in. Word, Excel oraz Power Point. Dobra organizacja czasu pracy własnej oraz całego zespołu. Umiejętność zarządzania zespołem ludzi. Bardzo dobra znajomość szeroko pojętych koncepcji oraz teorii psychologicznych. Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne. Znajomość języka angielskiego: Minimum C, IELTS. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 06.09.2020. Dziękujemy!

Reklama
Reklama

Udostępnij: