You are currently viewing Nowy ambasador jest już w Londynie

Nowy ambasador jest już w Londynie

  • Post author:
Udostępnij:

Piotr Wilczek to nowy ‎Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej‎.

Reklama

‎Ambasador Piotr Wilczek urodził się w Chorzowie 26 kwietnia 1962 roku. Uzyskał tytuł magistra, doktora i habilitację na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, ukończył też studia podyplomowe na Uniwersytecie Oksfordzkim (St Anne’s College), University of East Anglia (The British Centre for Literary Translation) oraz University of London (The Warburg Institute). W 2006 roku otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych od Prezydenta RP.‎

‎W latach 2016-2021, jako Ambasador RP w Stanach Zjednoczonych, był  zaangażowany w promowanie i wzmacnianie relacji transatlantyckich, zwłaszcza w dziedzinie obronności, energetyki i handlu. W 2020 roku otrzymał nagrodę Amicus Oeconomiae ministra spraw zagranicznych RP za osiągnięcia we wspieraniu i ochronie interesów gospodarczych polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. 22 grudnia 2021 r. został mianowany ambasadorem RP w Londynie, a 15 lutego 2022 r. rozpoczął misję w Londynie.‎

‎Przed wstąpieniem do służby zagranicznej ambasador Wilczek wykładał na Uniwersytecie Warszawskim jako profesor zwyczajny. W latach 2009-2016 pełnił funkcję dyrektora Kolegium Artes Liberales. W latach 2002-2008 był dziekanem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.‎

‎Ambasador Wilczek był koordynatorem i ekspertem w licznych międzynarodowych projektach badawczych, profesorem wizytującym i gościnnym prelegentem na czołowych uczelniach europejskich i amerykańskich (m.in. Oxford, Zurych, Bolonia, Harvard, Boston College, Rice University i University of Chicago) oraz panelistą na prestiżowych konferencjach, m.in. Aspen Security Forum, US STRATCOM Deterrence Symposium i Wroclaw Global Forum. Zajmował liczne stanowiska kierownicze w instytucjach państwowych, samorządowych, pozarządowych i akademickich oraz zorganizował kilkanaście konferencji międzynarodowych. Jest także redaktorem i autorem licznych książek i artykułów. W 2017 roku otrzymał doktorat honoris causa Humane Letters na Cleveland State University. W ciągu ostatnich 25 lat aktywnie nawiązuje i rozwija międzynarodowe kontakty między różnymi instytucjami oraz promuje międzynarodową współpracę kulturalną i gospodarczą.‎

‎Profil zaufany‎

‎Biuletyn Informacji Publicznej‎

Reklama

Udostępnij: