People and organizational Business Partner – Partner Biznesowy ds. rozwoju personalnego i organizacyjnego

  • Post author:
Udostępnij:

Polish Psychologists’ Association poszukuje osoby na stanowisko: People and organizational Business Partner – Partner Biznesowy ds. rozwoju personalnego i organizacyjnego. Miejsce pracy: Londyn/praca zdalna. Rodzaj kontraktu: Wolontariat + premia od dotacji. Odpowiedzialność: Partner Biznesowy nie odpowiada finansowo ani prawnie za działania w ramach współpracy z PPA i działalności fundraisingowej. Opis stanowiska – obowiązki Partnera Biznesowego obejmują: nadzorowanie całościowej oferty szkoleniowej PPA (projekty szkoleniowe, warsztaty, umiejętności, psychoedukacja) określonej dalej jako „Szkolenia”, nadzorowanie działalności prorozwojowej PPA, obejmującej projekty wsparcia rozwoju osobistego i zawodowego (nazwane dalej ”Coaching”), współpracę z Zarządem, Radą, koordynatorami projektów, członkami PPA oraz klientami w celu stałego udoskonalania oferty szkoleniowej i działalności prorozwojowej PPA, utrzymywanie kontaktu z organizacjami polonijnymi oraz brytyjskimi w celu stałego udoskonalania oferty szkoleniowej i działalności prorozwojowej PPA, monitorowanie kierunku rozwoju i działania projektów „Coaching” i „Szkolenia” zgodnie z misją PPA, dokonywanie analizy raportów kwartalnych otrzymywanych od koordynatorów projektów, uczestniczenie na prośbę zarządu w spotkaniach Zarządu a także, AGM, spotkaniach członkowskich, spotkaniach koordynatorów i innych, reprezentowanie działalności projektowej PPA w środowisku polonijnym, lokalnym i innym. Wspieranie Zarządu PPA w określaniu misji i kierunku działań organizacji, a szczególnie: rekomendowanie rozwiązań mających na celu wyznaczanie krótko- i długoterminowych celów strategicznych i operacyjnych organizacji, zgodnych z jej wartościami oraz misją, pomoc w identyfikacji i rekomendacja rozwiązań wspierających rozwój organizacji i jej skuteczność, wspomaganie rozwoju i osiągania wyznaczonych celów następujących projektów: „Coaching” i „Szkolenia”, które są realizowane zgodnie z wartościami organizacji, jej misją, wizją i planami, ocenianie wpływu sił wewnętrznych i zewnętrznych na organizację i jej rozwój i rekomendowanie kierunku rozwoju PPA, wspieranie działów „Coaching” oraz „Szkolenia” w sporządzaniu raportów o postępach w ogólnym rozwoju projektów przekazywanie ich do CEO. Rekomendowanie działań na rzecz rozwoju funduszy organizacji (głównie w obszarze działalności szkoleniowej i prorozwojowej) oraz współpraca z odpowiednimi organami finansującymi organizację: koordynacja pozyskiwania funduszy przez wolontariuszy PPA, pozyskiwanie funduszy w ramach działalności fundraisingowej, analiza raportów z działalności projektów PPA: „Coaching” i „Szkolenia” i rekomendacja działań rozwojowych na podstawie raportów, informowanie Zarządu i Rady PPA o planowanych oraz obecnie pozyskiwanych funduszach, konsultowanie zasobów finansowych z kadrą zarządzającą funduszami, dbanie o stabilność organizacji poprzez stworzenie środowiska pracy, które jest satysfakcjonujące dla jej członków i wolontariuszy, wspieranie realizacji działań rozwojowych organizacji poprzez rekrutację, selekcję, wspieranie rozwoju, wzmacnianie motywacji oraz ocenę działań koordynatorów projektów i wolontariuszy PPA. Wspieranie rozwoju personalnego wolontariuszy i koordynatorów projektów. Rozwijanie oferty szkoleniowej dla koordynatorów i wolontariuszy. Oferujemy: pracę w miłym zespole i wzajemne wsparcie, rozwój osobisty w ramach szkoleń zewnętrznych i projektowych PPA oraz w ramach działalności PPA, możliwość pracy zdalnej, merytoryczne wsparcie od naszego doświadczonego zespołu, zaświadczenie o odbytej pracy na rzecz organizacji charytatywnej, premia od pozyskanych funduszy (minimum 10{88cb31aa0e7d416b45837540bc6998432851a10905f5e339990238b5da072b9e} od pozyskanych funduszy lub wynagrodzenie ujęte w projekcie – do negocjacji bazując na założeniach grantu). Umiejętności kandydata: doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, wykształcenie kierunkowe (Ekonomia, Finanse, Zarządzanie lub inne pokrewne kierunki), znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Reklama
Reklama

Udostępnij: