You are currently viewing Polaków ponad 38 milionów

Polaków ponad 38 milionów

  • Post author:
Udostępnij:

W Polsce mieszka 38 179,8 tys. osób — poinformował Główny Urząd Statystyczny na podstawie ostatniego spisu powszechnego. Liczba ludności w naszym kraju zmniejszyła się w ciągu 10 lat o ok. 332 tys. Niepokojące są natomiast dane na temat struktury ludności. Wynika z nich, że nasze społeczeństwo się starzeje.

Reklama

 

GUS rozpoczął publikację wyników wstępnych Narodowego Spisu Powszechnego. Poinformował na początku, że w Polsce mieszka obecnie 38 179,8 tys. osób. Liczba ludności Polski była mniejsza o ok. 332 tys., czyli 0,9 proc. w porównaniu z wynikami spisu 2011 r. 51,5 proc. mieszkańców Polski to kobiety, a 48,5 mężczyźni. Liczba kobiet uległa zmniejszeniu o 187,8 tys. (tj. 0,9 proc.), a mężczyzn – o 144,4 tys.

Niekorzystnie wyglądają dane na temat struktury ludności według grup wiekowych. W ciągu 10 lat zmniejszył się odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym – z 18,7 proc. w 2011 r. do 18,2 proc. w 2021 r., a także w wieku produkcyjnym – z 64,4 proc. do 60 proc. Wyraźnie zwiększył się natomiast udział ludności w wieku poprodukcyjnym – z 16,9 proc. do 21,8 proc., tj. o prawie 5 p.p.

Oznacza to, że w ciągu dekady przybyło ponad 1,8 miliona osób w grupie wieku 60/65 i więcej, a tym samym już ponad co piąty mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat.

GUS poinformował również, że na terenie Polski znajduje się 15,2 mln mieszkań, zlokalizowanych w ok. 6,8 mln budynków. Liczba lokali zwiększyła się o 1,7 mln, tj. o 12,6 proc. w porównaniu ze spisem z 2011 r., a liczba budynków zwiększyła się o prawie 800 tys., tj. o 13,3 proc.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpoczął się 1 kwietnia 2021 r. Spis odbywa się raz na 10 lat i dotyczy każdej osoby mieszkającej stale, bądź czasowo, na terenie Polski. Był obowiązkowy i trwał do końca września.

Reklama

Udostępnij: