You are currently viewing Bez zagranicznych pracowników gospodarka nie da rady

Bez zagranicznych pracowników gospodarka nie da rady

  • Post author:
Udostępnij:

Do końca 2024 roku przedłużono program wizowy dla zagranicznych pracowników sezonowych. Rząd zapowiada jednak, że od 2023 roku liczba wydawanych zezwoleń na pracę będzie ograniczana.

Reklama

 

Przedłużenie tymczasowego programu wizowego dla przedstawicieli najbardziej potrzebnych zawodów, pochodzących z zagranicy jest konieczne, bo rząd obawia się, że zabraknie rąk do pracy w niektórych branżach. Zgodnie z zapowiedziami, w 2022 roku władze w Londynie wydadzą 30 000 wiz pracowniczych na okres 6 miesięcy, dla osób gotowych podjąć pracę przy zbieraniu owoców, warzyw i kwiatów, jeśli zajdzie taka potrzeba, liczba ta zostanie zwiększona do 40 000. W kolejnych latach rząd chce uniezależnić funkcjonowanie gospodarki od zagranicznych pracowników. Zdaniem rządu, jak najszybciej należy zastąpić ich Brytyjczykami, ale by do tego doszło, pracodawczy muszą podnieść stawki oraz polepszyć same warunki pracy.

Program wiz tymczasowych uruchomiono po Brexicie, gdy stało się jasne, że Wielka Brytania jest zależna od pracowników sezonowych. W grudniu 2020 roku program rozszerzono o kolejnych 30 000 wiz, a we wrześniu 2021 roku rząd zaoferował dodatkowych 10 500 trzymiesięcznych wiz dla kierowców ciężarówek oraz pracowników sektora drobiarskiego.

Reklama

Udostępnij: