You are currently viewing Mniej pieniędzy płynie z Wielkiej Brytanii do Polski

Mniej pieniędzy płynie z Wielkiej Brytanii do Polski

  • Post author:
Udostępnij:

Transfery do Polski od emigrantów w I kwartale 2022 roku wyniosły 4,4 mld zł wobec 4,44 mld zł w I kwartale 2021 roku – podał NBP .

Reklama

“W I kwartale 2022 r. z tytułu pracy Polaków za granicą do kraju trafiło 4,4 mld zł. Na kwotę tę złożyły się przekazy od migrantów krótkookresowych w wysokości 1,4 mld zł (tj. 32,0 proc. ogółu transferów) i od migrantów długookresowych w wysokości 3,0 mld zł (tj. 68,0 proc. całej kwoty). W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku łączna wielkość przekazanych środków była nieznacznie niższa” – napisano.

NBP podaje, że na zanotowany spadek wpłynął głównie niższy kurs walutowy złotego oraz niższy niż przed rokiem napływ środków z Wielkiej Brytanii i Irlandii. “Z drugiej strony, zarejestrowano wzrost środków przekazywanych do Polski z Niemiec, Holandii i Norwegii” – napisano.

NBP podaje, że krajem z największą wartością przekazów pieniężnych nadal pozostały Niemcy. W I kwartale 2022 r. pracujący tam Polacy przekazali do kraju 1,4 mld zł. Na drugim miejscu, znalazła się Wielka Brytania, z której napłynęło do Polski 0,9 mld zł. Łącznie przekazy z tych dwóch krajów stanowiły 50,2 proc. wszystkich transferów.

Transfery z Polski od pracujących imigrantów w I kw. 2022 roku wyniosły 6,1 mld zł, o 0,3 mld zł więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku – podał NBP w bilansie płatniczym za I kw. Na Ukrainę trafiło 77,6 proc. całości transferów. NBP podał, że zanotowany wzrost wynikał z rosnących transferów od imigrantów długookresowych, a przekazy zarobków w I kwartale 2022 r. wzrosły o 0,2 mld zł. W strukturze geograficznej nadal dominowały transfery przekazane do Ukrainy. Wyniosły one 4,7 mld zł i stanowiły 77,6 proc. wszystkich środków.

Reklama

Udostępnij: