You are currently viewing Polacy chcą pracować krócej

Polacy chcą pracować krócej

  • Post author:
Udostępnij:

72 proc. ankietowanych nie obawia się, że 4-dniowy tydzień pracy spowoduje zmniejszenie produktywności, przeciwnego zdania jest 19 proc. respondentów – wynika z badania firmy ClickMeeting. Jednocześnie 24 proc. pytanych uważa, że ma za dużo obowiązków w pracy.

Reklama

43 proc. ankietowanych uważa, że 4-dniowy tydzień pracy zwiększy naszą produktywność, natomiast 29 proc. respondentów twierdzi, że nie ulegnie ona zmianie. Natomiast 19 proc. osób uważa, że staniemy się mniej produktywni.

44 proc. badanych twierdzi, że najlepiej pracowaliby w trybie 4 dni w tygodniu, 22 proc. preferuje pracę zdalną lub hybrydową, 17 proc. osób nie ma zdania. 14 proc. chciałoby większej liczby przerw, a 4 proc. twierdzi, że pomogłyby im rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję.

Według  ClickMeeting wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy wymagałoby dostosowania rozwiązań dopasowanych do danej branży i odpowiedniego okresu przejściowego. “Temat 4-dniowego tygodnia pracy jest czymś o wiele więcej niż debatą o liczbie godzin – to rozmowa o wartościach, oczekiwaniach i przede wszystkim o przyszłości pracy. Jako ClickMeeting chcemy wspierać pracodawców oraz pracowników w efektywnych modelach wypełniania służbowych obowiązków, które przyniosą im największe możliwe korzyści” – skomentowała firma.

Z danych przedstawionych przez ClickMeeting wynika, że 73 proc. ankietowanych uważa, iż praca zdalna lub hybrydowa powinna być standardem w miejscach pracy, w których jest to możliwe, 14 proc. nie ma opinii na ten temat, a 13 proc. respondentów jest temu przeciwnych.
Badani zostali też zapytani o ich obowiązki służbowe. 63 proc. ankietowanych deklaruje, że ilość zadań, które mają do wykonania w trakcie dnia, jest odpowiednia. Natomiast 24 proc. twierdzi, że ma obecnie za dużo pracy. Co dziesiąty respondent oczekuje więcej wyzwań, a 3 proc. nie ma zdania na ten temat.

79 proc. respondentów stwierdziło, że Polacy są pracowici, 13 proc. nie ma wyrobionej opinii na ten temat, a 8 proc. uważa, że nie pracujemy zbyt wiele.

Badanie przeprowadzono w marcu 2024 r. na grupie 1000 osób. Ankietowani to osoby w wieku 18-27 lat (18 proc.), 28-44 lata (44 proc.) 45-59 lat (33 proc.) oraz 60 lat i powyżej (6 proc.). 47 procent wszystkich osób to kobiety, a 53 procent mężczyźni. Respondenci to osoby, zamieszkujące miejscowości do 5 tysięcy mieszkańców (40 proc.), od 5 do 20 tysięcy (12 proc.), od 20 do 100 tysięcy mieszkańców (19 proc.), od 100 do 500 tysięcy mieszkańców (18 proc.) oraz powyżej 500 tysięcy mieszkańców (12 proc.). ClickMeeting to polska firma, która powstała w 2011 roku i udostępnia aplikację, platformę do webinarów na całym świecie w 8 wersjach językowych.

Reklama

Udostępnij: