You are currently viewing Zadyszka na rynku pracy

Zadyszka na rynku pracy

  • Post author:
Udostępnij:

Brytyjski rynek pracy dopadła zadyszka. Może to wpłynąć na  decyzje Banku Anglii o kolejnych podwyżkach stóp procentowych.

Reklama

Opracowywany przez KPMG i Konfederację Rekrutacji i Zatrudnienia (REC) wskaźnik zatrudnienia pracowników na stały etat spadł w maju 2022 r. do 59,2 pkt z 59,8 pkt miesiąc wcześniej. Mimo szóstego z rzędu spadku, nadal jednak pozostaje powyżej progu 50 pkt oddzielającego rozwój od kurczenia się. Obniżył się również analogiczny wskaźnik dla pracowników tymczasowych. W obu przypadkach odnotowane w maju wartości są najniższe od początku 2021 r. Oznacza to, że brytyjscy pracownicy ograniczyli znacząco rekrutację.

Wcześniej Bank Anglii wyraził zaniepokojenie, że wzrost popytu na pracowników może wywołać długoterminową presję inflacyjną. By przeciwdziałać nadmiernemu wzrostowi cen, bank centralny podnosi stopy procentowe. Kolejna podwyżka może być już po posiedzeniu 16 czerwca.

Reklama

Udostępnij: