You are currently viewing Polska daleko za Wielką Brytanią w rankingu najbogatszych krajów

Polska daleko za Wielką Brytanią w rankingu najbogatszych krajów

  • Post author:
Udostępnij:

“Świat jest wciąż biedniejszy niż przed pandemią” — wskazują autorzy rankingu najbogatszych państw WEI, uwzględniającego PKB w przeliczeniu na mieszkańca. Niemcy stoją w miejscu, największy spadek zanotowała Francja, a najgorzej z państw UE wypada Bułgaria.

Reklama

Wielka Brytania, która za sprawą słów premiera stała się dla nas punktem odniesienia, jest na 14. miejscu (85,4 pkt). Wyraźnie przed nami są też np. Czechy, Słowenia, a także Litwa czy Estonia.

Indeks WBN oprócz PKB mierzy także jakość wydatków publicznych, a brane są pod uwagę państwa należące do Unii Europejskiej i OECD. Tegoroczny ranking przedstawia sytuację kryzysu po kryzysie — kłopoty społeczno-gospodarcze związane z epidemią koronawirusa zastąpił od 2022 r. kryzys okołowojenny.

“Świat jest wciąż biedniejszy niż przed pandemią. Większość badanych krajów zanotowała wzrost wskazania WBN w porównaniu z rokiem poprzednim, w którym wychodziły one dopiero z dołka epidemii COVID-19, ale nie udało się wyraźnie przekroczyć wyników z 2019 r. Wygrywa Irlandia, a USA tracą podium na rzecz Norwegii, głównie ze względu na spadek w subkategorii dot. jakości wydatków publicznych w Ameryce (aż o 9 miejsc)” — czytamy w publikacji WEI.

“Żaden z notowanych krajów nie wykonał wielkiego skoku naprzód. Niemcy stoją w miejscu (8). Największy spadek zanotowała Francja — z pozycji 16. na 19., a największy wzrost zanotował Izrael — z pozycji 23. na 20. Najgorzej z państw UE wypada Bułgaria — zajmuje 35. miejsce. Polska utrzymuje 27. pozycję w porównaniu z poprzednią edycją WBN. Gdy wyłączyć nieunijne gospodarki, w ogólnym rankingu Polska znajduje się na 18. pozycji” — podano.

Według WBN o obronność dbamy w Polsce lepiej niż o infrastrukturę. W subkategorii dot. wydatków na obronność Polska awansowała o 9 oczek — na 16. miejsce, ale w wydatkach na infrastrukturę spadła o 4 — na 33. pozycję. Z kolei publiczny pieniądz traktujemy z umiarkowanym szacunkiem — efektywność wykorzystania pieniądza publicznego w Polsce nie odbiega od średniej dla wszystkich badanych krajów.

Polska znalazła się na 27. miejscu (18. w UE) na 38 badanych gospodarek, uzyskując 68,6 pkt. Miejsca na podium zajmują Irlandia (190,7 pkt), Szwajcaria (134 pkt) oraz Norwegia (116,4 pkt), która w tym roku wyprzedziła Stany Zjednoczone (109,6 pkt).

Reklama

Udostępnij: