You are currently viewing “Zwolnijcie nas z kwarantanny” – Podpisz petycję Polaków z UK do MSZ RP

“Zwolnijcie nas z kwarantanny” – Podpisz petycję Polaków z UK do MSZ RP

  • Post author:
Udostępnij:

Sami Swoi Radio dotarło do petycji, której autorką jest jedna z Polek mieszkających w Wielkiej Brytanii. Adresatem apelu jest szef MSZ RP Zbigniew Rau. W petycji pani Agnieszka Wacławiak apeluje o zniesienie kwarantanny dla niezaszczepionych Polaków, lub tych którym wygasł już certyfikat covidowy, którzy pracują w Wielkiej Brytanii. Od 11 lutego mieszkańcy strefy Shoengen nie muszą się izolować, a przybysze z UK muszą poddać się kwarantannie i testom PCR. Link do petycji znajdziecie tutaj: TUTAJ

Reklama

Treść apelu:

Petycja w sprawie zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny dla osób niezaszczepionych pracujących w Wielkiej Brytanii.

Szanowny Panie Ministrze,

W imieniu swoim i obywateli Polski pracujących w Wielkiej Brytanii, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przywrócenie możliwości swobodnego przekraczania granic dla niezaszczepionych obywateli Rzeczypospolitej Polski wykonujących czynności zawodowe poza granicami Polski, co wiąże się ze zniesieniem dla wyżej wymienionych osób obowiązku odbycia 7 dniowej kwarantanny.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami od 10 lipca 2021 weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1262). Możliwość wykonania testu 48 godzin od momentu przekroczenia granicy i brak konieczności poddania się 7-dniowej kwarantannie odnosi się do wyłącznie do zaszczepionych osób przekraczających granicę RP podróżujących z:

-Krajów strefy Schengen.

-Państw członkowskich z Unią Europejska.

-Państw, które uzgodniły z Polską zasady przepływu osób w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na czas epidemii SARS-CoV-2(Turcja).

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 31 grudnia 2020, co się z tym wiąże na 790 tysięcy Polaków przebywających obecnie w Wielkiej Brytani zostały nałożone dodatkowe restrykcje, jak 7-dniowa kwarantanna i dodatkowe kosztowne testy PCR.

Z uwagi na powyższe, pragnę zauważyć, że aktualny stan zakażeń na COVID-19 w Wielkiej Brytanii jest relatywnie podobny do Rzeczypospolitej Polski, oraz ogólny stan zakażeń spada.(Wielka Brytania:- 1,367,077 zakażeń wg. stanu na dzień 03-02-2022 przy liczbie ludności 68 182 000 co daje około 2{88cb31aa0e7d416b45837540bc6998432851a10905f5e339990238b5da072b9e} zakażonego społeczeństwa. Polska- 562635 potwierdzonych przypadków przy całkowitej liczbie ludności 37 488 000 co daje 1,5{88cb31aa0e7d416b45837540bc6998432851a10905f5e339990238b5da072b9e} zakażonego społeczeństwa, raport z dnia 3 Lutego, 2022(ecdc,2022)). Co więcej, przyrost nowych zakażeń utrzymuje się na niskim poziomie, a Wielka Brytania z powodzeniem powraca do aktywności społecznej oraz gospodarczej znosząc kolejne restrykcje i obostrzenia. W lutym 2022 została zniesiona ustawa odnośnie przymusowych szczepień dla służby zdrowia w Wielkiej Brytanii).

Mając powyższe na uwadze, niezrozumiałym jest wykluczenie Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii z decyzji o zniesieniu kwarantanny. Dodatkowo niedorzecznym jest karanie dzieci do 12 roku życia kwarantanną jeśli podróżują pod opieką rodziców niezaszczepionych. Obostrzenia należy wprowadzać szanując godność ludzką. Należy respektować i szanować prawa osób ją objętych. Nie można dyskryminować jednostek ze względu na odmienne wierzenia, jakim jest przyjęcie szczepienia oraz nie można dyskryminować dzieci, które za siebie nie odpowiadają. Obywatele Polski rezydujący w Wielkiej Brytanii i nasze dzieci zostały wykluczone z grona osób, którym umożliwiono realizacji obowiązków zawodowych i szkolnych bez ryzyka strat finansowych, moralnych i długiej rozłąki z rodzinami i bliskimi w Polsce.

W zaistniałej sytuacji nasz powrót do domu jest znacznie utrudniony, oddalony w czasie i wiąże się z dużymi stratami finansowymi i moralnymi. Fakt konieczności odbycia 7-dniowej kwarantanny w Polsce, wiąże się z ponad dwu tygodniowym okresem bez świadczenia pracy, za który nie przysługuje wynagrodzenie. W związku z powyższym, znaczna liczba Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii, w celu zapewnienia bytu rodzinie oraz braku urlopu rezygnuje z przyjazdu do Polski co przyczynia się do braku umacniania więzi z rodziną oraz rozpadu tych rodzin.

Mając powyższe na uwadze, wnioskuję do Pana w imieniu swoim i tysięcy innych niezaszczepionych Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii, o zniesienie obowiązku odbywania 7-dniowej kwarantanny po powrocie do Polski. Chcielibyśmy być traktowani na równi z osobami pracującymi w taki sam sposób w ww. państwach, a w szczególności w państwach które należą do Unii Europejskiej.

 

Wielka Brytania, 10 Luty 2022

https://www.petycjeonline.com/petycja_w_sprawie_zwolnienia_z_obowizkowej_kwarantanny_dla_osob_niezaszczepionych_pracujcych_w_wielkiej_brytanii

Reklama

Udostępnij: