Polonia spotkała się w Wilnie

  • Post author:
Udostępnij:

Walny Zjazd Rady Polonii Świata  odbył się 17 września w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Gospodarzem zjazdu był Związek Polaków na Litwie. W zjeździe udział wzięło 72 delegatów, w tym 19 zdalnie, reprezentujących 25 organizacji członkowskich z 19 krajów. Silnie reprezentowana była Polonia z Wielkiej Brytanii.

Reklama

W przeddzień Walnego Zjazdu odbyło się Forum dyskusyjne Rady Polonii Świata, pod hasłem: „Wierni tradycji – gotowi na wyzwania XXI wieku”, z udziałem ekspertów i delegatów. Problematykę zgrupowano w sześciu forach tematycznych: „Młodzież i Harcerstwo”, „Duszpasterstwo i tradycje chrześcijańskie”, „Oświata i nauka”, Sport i Turystyka”, „Kultura i folklor” oraz Patriotyzm i polskie lobby”. Usystematyzowane wnioski i propozycje zostaną opracowane i przedstawione prezydium jako wytyczne do realizacji.
Przed południem delegaci i goście zjazdu, po krótkiej modlitwie złożyli biało-czerwone wieńce pod pomnikiem polskich ofiar w Ponarach oraz na Rossie przy grobie „Matki i Serce Syna”. Udali się również na Targi Oświatowe, w których brały udział polskie szkoły na Litwie. Po południu odbyła się część sprawozdawcza, wyborcza i programowa zjazdu. Po przyjęciu sprawozdań, na wniosek komisji rewizyjnej delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Prezydium.
Dokonano wyboru nowego poszerzonego składu Prezydium Rady Polonii Świata;
Przewodniczącym Rady Polonii Świata został wybrany:
– Jarosław Narkiewicz – wiceprezes Związku Polaków na Litwie.
Wiceprzewodniczącymi zostali:
– Tadeusz Adam Pilat – prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
– Dominik Roszak – wiceprezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej
Sekretarzem została: Bożena Kamiński – wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej.
Skarbnikiem został: Aleksander Zając – prezes konwentu Organizacji Polskich w Niemczech
W skład Prezydium weszli statutowi członkowie:
– Małgorzata Kwiatkowska – prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej;
– Helena Miziniak – Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii;
– Halina Subotowicz-Romanowa – prezes Kongresu Polaków w Rosji;
– Waldemar Tomaszewski – prezes Związku Polaków na Litwie.
Oraz nowo wybrani przez delegatów:
– Andrzej Janeczko – prezes Stowarzyszenia Polaków w Hiszpanii „Nasz Dom”,
– Teresa Kopeć – Forum Polonii w Austrii;
– Jolanta Ratajczak – Rada Polonii Belgijskiej;
– Andrzej Suchanek – wiceprezes Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej
Zjazd odwiedziła delegacja Senatu Rzeczypospolitej Polskiej: wicemarszałek Bogdan Borusewicz, przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Kazimierz Michał Ujazdowski, wiceprzewodniczący tej Komisji Wojciech Ziemniak i Senator Maria Koc. Kancelarię Prezydenta RP reprezentował min. Andrzej Dera, Ministerstwo Spraw Zagranicznych dyr. Zbigniew Ciosek a Kancelarię Prezesa Rady Ministrów dyr. Jan Badowski. Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” reprezentowali prezes Dariusz Piotr Bonisławski, członek Zarządu Krajowego, Sebastian Jaworowski oraz członek Rady Krajowej Mariusz Grudzień. Fundację „Polska 360” reprezentował prezes Artur Kondrat.
Delegaci na zjazd wyróżnili tytułem Honorowego Członka Prezydium Antoniego Stefanowicza, prezesa Związku Polaków Ukrainy.

Wiktor Moszczyński

Reklama

Udostępnij: