Prawo Charliego pomoże ciężko chorym dzieciom?

  • Post author:
Udostępnij:

Katolickie Centrum Bioetyki z Oksfordu wezwało do pilnej reformy prawa w Wielkiej Brytanii. Zdaniem ekspertów poprzez wdrożenie tzw. Prawa Charliego można było uniknąć kolejnej śmierci ciężko chorego dziecka, którego życie lekarze zakończyli wbrew woli jego rodziców.
W Wielkiej Brytanii panuje prawo, według którego o ratowaniu życia dziecka nie decydują rodzice, lecz sąd. Ośrodek Anscombe naciska na brytyjskich polityków, aby reformując prawo, umożliwili rodzicom wywóz dzieci za granicę, w celu podjęcia tam dalszego leczenia.

Reklama

Centrum Bioetyki przekonuje, że jednym z kroków na tej drodze byłoby wdrożenie zreformowanych zapisów Ustawy o opiece zdrowotnej, które zobowiązują ministrów do przeglądu przyczyn sporów między rodzicami a osobami odpowiedzialnymi za leczenie dziecka w ramach służby zdrowia w Anglii.
Wcześniej Izba Gmin zmieniła zapisy Ustawy o opiece zdrowotnej, aby utorować drogę do uchwalenia tzw. Prawa Charliego (nazwa powstała w związku z kontrowersjami wokół sądowego uśmiercenia Charliego Garda). Poprawki złożone w Izbie Lordów mają ułatwić rodzicom udział w decyzjach lekarzy dotyczących życia lub śmierci dzieci. “Prawo Charliego” zakłada m.in. uniemożliwienie sędziom wydawania nakazów zabraniających rodzicom wywozu dziecka za granicę na leczenie, jeśli nie ma znaczącego ryzyka krzywdy.

Reklama

Udostępnij: