You are currently viewing Wielka Brytania zakazała eksportu zwierząt na ubój

Wielka Brytania zakazała eksportu zwierząt na ubój

  • Post author:
Udostępnij:

Żywe zwierzęta nie będą eksportowane z Wielkiej Brytanii do uboju i tuczu. Parlament zatwierdził ustawę „Animal Welfare (Livestock Exports) Bill”, ograniczającą taki eksport.

Reklama

Odpowiedni projekt ustawy został przedstawiony przez rząd jesienią ubiegłego roku. Po podpisaniu przez króla Karola III ustawa wejdzie w życie. Zakaz dotyczy eksportu bydła, owiec, kóz, świń i koni, z wyjątkiem zwierząt hodowlanych i przeznaczonych na zawody.
Celem zakazu jest zapobieganie niepotrzebnemu stresowi, wyczerpaniu i urazom zwierząt. Jednocześnie, przedstawiając projekt ustawy jesienią, rząd obiecał rolnikom wsparcie finansowe, aby zrekompensować utratę dochodów wynikających z zakazu eksportu.
Propozycja została wówczas pozytywnie przyjęta przez Narodowy Związek Rolników Anglii (NFU). Organizacja zajmująca się dobrostanem zwierząt Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) uznała decyzję parlamentarną w sprawie zakazu eksportu jako „wielki krok naprzód w ochronie zwierząt hodowlanych”.

Organizacja odniosła się do danych brytyjskiego ministerstwa rolnictwa (DEFRA), według których od lat 60. XX wieku z Wielkiej Brytanii wyeksportowano  40 milionów zwierząt hodowlanych, głównie owiec, cieląt i świń, przeznaczonych do dalszego tuczu i uboju.

Reklama

Udostępnij: