Emigranci wysyłają więcej pieniędzy do Polski

  • Post author:
Udostępnij:

Transfery do Polski od emigrantów w II kwartale 2022 roku wyniosły 4,8 mld zł wobec 4,6 mld zł w analogicznym kwartale ub. roku – podał NBP w  bilansie płatniczym za II kwartał.

Reklama

“W II kwartale 2022 r. z tytułu pracy Polaków za granicą do kraju trafiło 4,8 mld zł. Na kwotę tę złożyły się przekazy od migrantów krótkookresowych w wysokości 1,7 mld zł (tj. 35,5 proc. ogółu transferów) i od migrantów długookresowych w wysokości 3,1 mld zł (tj. 64,5 proc. całej kwoty). W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku łączna wielkość przekazanych środków była wyższa (ok. 0,2 mld zł)” – napisano. “Na zanotowany wzrost wpłynął głównie niższy kurs walutowy złotego oraz wyższy niż przed rokiem napływ środków z Niemiec, Holandii, Norwegii i Irlandii. Z drugiej strony zarejestrowano spadek środków przekazywanych do Polski z Wielkiej Brytanii”.

Krajem z największą wartością przekazów pieniężnych pozostały Niemcy. W II kwartale 2022 r. pracujący tam Polacy przekazali do kraju 1,6 mld zł. Na drugim miejscu znalazła się Wielka Brytania, z której napłynęło do Polski 0,8 mld zł. Łącznie przekazy z tych dwóch krajów stanowiły 50,7 proc. wszystkich transferów. Transfery z Polski od pracujących imigrantów w II kw. 2022 roku wyniosły 6,6 mld zł, o 1,1 mld zł więcej niż w analogicznym okresie ub. roku – podał NBP w bilansie płatniczym za II kw. Na Ukrainę trafiło 73,7 proc. całości transferów.

Zanotowany wzrost rdr wynikał z rosnących transferów od imigrantów krótkookresowych, które w II kwartale 2022 r. wyniosły 5,3 mld zł wobec 4,5 mld zł w II kwartale 2021 r.

W strukturze geograficznej nadal dominowały transfery przekazane na Ukrainę. Wyniosły one 4,9 mld zł i stanowiły 73,7 proc. wszystkich środków.

Reklama

Udostępnij: