You are currently viewing Wielka Brytania zmienia zasady polityki wizowej

Wielka Brytania zmienia zasady polityki wizowej

  • Post author:
Udostępnij:

Brytyjski rząd, który zmaga się z problemem nielegalnej imigracji zapowiedział też ograniczenie liczby legalnych przyjezdnych — Wielka Brytania podwyższy minimalny próg dochodowy dla otrzymania wizy, z 26 200 funtów do poziomu prawie 39 tysięcy funtów rocznie (38 700 funtów). Nowe zasady wjazdu miałyby wejść w życie  na wiosnę przyszłego roku.

Reklama

Prócz skutków dla samej gospodarki — znaczna część londyńskich pracowników branży hotelarsko-gastronomicznej, opiece zdrowotnej czy budownictwie stanowią imigranci, którzy swoimi nie przekraczają przyszłego progu, a tym samym mogą zostać zmuszeni do opuszczenia kraju. Najbardziej dotknięta może zostać branża hotelarsko-gastronomiczna, gdzie ponad połowa (58 proc.) zatrudnionych do imigranci.

Zmiany szczególnie mocno mogą wpłynąć na wielonarodowe rodziny, które nie osiągną progu. Rodziny z jednym partnerem spoza Wielkiej Brytanii wyniku działań rządu mogą zostać zmuszone do życia „na odległość” lub też opuszczenia wysp. Część z nich oraz organizacja pozarządowa Reunite Families UK, która wspiera Brytyjczyków i ich rodziny w sprowadzeniu bliskich i małżonków do kraju zapowiedziała wszczęcie odpowiednich kroków prawnych, które mają zapobiec wprowadzeniu zmian. Podstawą dla zaskarżenia ma być Europejska Konwencja Praw Człowieka, która gwarantuje prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, którą Wielka Brytania jest związana.

James Cleverly, minister spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii podczas wypowiedzi do mediów informował, że przepisy mają dotyczyć „przyszłości, a nie przeszłości”, a więc mieszkające już rodziny zarabiające poniżej progu miałyby być bezpieczne, w przekazie padały jednak słowa „jeszcze bezpieczne”. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych stwierdziło, że wyższy próg wynagrodzenia jest konieczny, aby członkowie rodzin z zagranicy dołączający do obywateli brytyjskich “nie obciążali państwa”.

Premier kraju Rishi Sunak miał jasno stwierdzić, że obecny poziom migracji do Wielkiej Brytanii jest zbyt wysoki. Mimo tego wskazano, że część rodzin mogłaby być zwolniona z wymogu „w wyjątkowych okolicznościach”, w których odrzucenie wniosku o wizę miałoby skutkować nieuzasadnionymi konsekwencjami dla samego wnioskodawcy, jego partnera, dziecka lub pozostałych członków rodziny.

Zmianom najprawdopodobniej przeciwny będzie także brytyjski Sąd Najwyższy, który już w lutym 2017 roku zażądał zmian w sposobie egzekwowania istniejącej zasady minimalnego dochodu, ponieważ rząd miał obowiązek “chronić i promować dobro dzieci”.

Reklama

Udostępnij: