You are currently viewing Praca przez 4 dni dobrze sprawdza się

Praca przez 4 dni dobrze sprawdza się

  • Post author:
Udostępnij:

Blisko połowa z firm z Wielkiej Brytanii, które zdecydowały się wprowadzić na próbę 4-dniowy tydzień pracy, oceniła ten pomysł bardzo pozytywnie.  35 spośród wszystkich 73 przedsiębiorstw zapowiedziało kontynuację tego modelu pracy po upływie trwania testów.

Reklama

Na początku czerwca 2022 r. w Wielkiej Brytanii wystartował jak do tej pory największy eksperyment badający oddziaływanie 4-dniowego tygodnia pracy na wyniki osiągane przez firmy. Udział w nim bierze 73 przedsiębiorstw i 3300 pracowników, którzy reprezentują różne branże – od sprzedawców i restauratorów po korporacje.

W badaniu oceniającym eksperyment w połowie jego trwania udział wzięło 41 spośród 73 firm. Jak wynika z danych opisanych przez „Forbesa”, 35 przedsiębiorstw zadeklarowało, że prawdopodobnie lub bardzo prawdopodobnie wprowadzi model 4-dniowego tygodnia pracy po zakończeniu eksperymentu.

Jednocześnie firmy wskazały, że w większości przypadków produktywność pracowników nie spadła, a niektórzy oceniają ją nawet lepiej. Za pierwszą opcją zagłosowało 46 proc. ankietowanych. Natomiast najbardziej entuzjastyczną odpowiedź, zakładającą znaczny wzrost wydajności, zaznaczyło 15 proc. badanych. W opinii 34 proc. wydajność poprawiła się nieznacznie.

Cały proces jest nadzorowany przez think thank Autonomy, 4 Day Week UK Campaign oraz naukowców z uniwersytetów z Cambridge i Oxford oraz z Boston College. Przed brytyjskim eksperymentem największymi badaniami mogły poszczycić się takie kraje jak Islandia, Nowa Zelandia oraz Australia. Wyniki płynące z tych państw były pozytywne – wskazywały, że produktywność pracowników nie zmalała, a ich samopoczucie polepszyło się.

Reklama

Udostępnij: