You are currently viewing Jak głosować w eurowyborach z Wielkiej Brytanii?

Jak głosować w eurowyborach z Wielkiej Brytanii?

  • Post author:
Udostępnij:

W niedzielę 9 czerwca wybory do Parlamentu Europejskiego. Polska w nowej pięcioletniej kadencji będzie miała 53 reprezentantów. W 2019 r. frekwencja wyniosła 45.68 proc. Tym razem można liczyć na poprawienie tego wyniku. Eurowybory odbywają się jednak w czerwcu, kiedy spora część z nas wyjeżdża już na dłuższe urlopy bądź zażywa weekendowego odpoczynku, przykładowo nad morzem lub w górach. Mamy jednak możliwość, by zagłosować poza miejscem zameldowania.

Reklama

Jak głosować, mieszkając w Wielkiej Brytanii? Konieczne jest ujęcie w spisie wyborców prowadzonym przez właściwego terytorialnie konsula.  

Przed przystąpieniem do rejestracji należy przygotować:

– numer PESEL;

– w przypadku obywateli polskich – ważny polski paszport (albo ważny polski dowód osobisty, jeśli zamierzają Państwo oddać głos w obwodzie głosowania utworzonym w państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w państwie, na terytorium którego można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego);

– w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi – ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość;

– adres pobytu za granicą;

– adres poczty elektronicznej lub numeru telefonu kontaktowego.

Aby rozpocząć rejestrację, należy zarejestrować się na https://ewybory.msz.gov.pl/nowa-rejestracja. Po zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, można wybrać państwo oraz komisję, w której chcą Państwo oddać głos, a następnie wypełnić formularz. strony: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polskie-przedstawicielstwa-na-swiecie

Wybierając obwód głosowania, warto zwrócić uwagę, ilu wyborców już się w nim zarejestrowało. Jeśli w danym państwie (okręgu konsularnym) utworzono więcej obwodów głosowania, można wybrać obwód z najmniejszą liczbą wyborców.

Swoje dane należy podawać kompletnie i dokładnie, zgodnie z ich pisownią w ważnym polskim dokumencie tożsamości (uwzględniając znaki diakrytyczne np. ą, ś, ł). Przy wpisywaniu adresu pobytu za granicą konieczne jest podanie pełnych danych w formacie stosowanym przy adresowaniu korespondencji nadawanej pocztą. Warto sprawdzić poprawność danych przed ostatecznym zatwierdzeniem formularza.

W przypadku problemów z rejestracją można skorzystać z sposobów wnioskowania o ujęcie w spisie przez właściwego terytorialnie konsula:

– złożyć wniosek w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem (także korespondencyjnie);

– złożyć wniosek przekazując na adres poczty elektronicznej konsula skan lub zdjęcie podpisanego własnoręcznie wniosku (formularz wniosku będzie dostępny na stronach internetowych ambasad i konsulatów).

Jeśli poszukują Państwo informacji o warunkach głosowania za granicą, można odwiedzić stronę Państwowej Komisji Wyborczej: https://www.pkw.gov.pl/

Dodatkowo informacje można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wybory-do-parlamentu-europejskiego-2024

Reklama

 


Udostępnij: